MENTBESTI töötuba keskendus depressiooni ja suitsidaalsuse teemadele

MENTBESTI töötuba keskendus depressiooni ja suitsidaalsuse teemadele

Rainer Mere

MENTBEST projekti töötoas, mis toimus 26. märtsil, keskendusime peamiselt depressiooni ja suitsidaalse käitumise teemadele ning arutasime, kuidas toetada inimesi, kes seisavad silmitsi nende väljakutsetega. Koostöös ekspertide ja osalejatega otsisime võimalusi, kuidas parandada väravahoidjate võrgustikku, suurendada teadlikkust vaimse tervise probleemidest laias avalikkuses, tugevdada esmase tervishoiu rolli ja parandada patsientide ning nende lähedaste toetust.

Arutelude käigus identifitseeriti mitmeid olulisi tegevussuundi, sealhulgas vajadus teadlikkuse tõstmiseks, koostöö suurendamiseks erinevate osapoolte vahel ja konkreetsete tugistruktuuride loomiseks. Osalejate panus oli äärmiselt väärtuslik, pakkudes uusi vaatenurki ja lahendusettepanekuid, mis aitavad paremini mõista ja toetada depressiooni ja suitsidaalse käitumisega inimesi.

Eriti tähelepanuväärsed olid arutelud järgmistes valdkondades:

  • Väravahoidjad: Rõhutati vajadust suurendada teadlikkust ja toetada väravahoidjate võrgustikku, et parandada suunamist ja ennetustööd.
  • Lai Avalikkus: Toodi välja olulisus kasutada mitmekülgseid teavitustegevusi, sh sotsiaalmeediat ja kohalikke kanaleid, et tõsta teadlikkust vaimse tervise probleemidest.
  • Esmane Tervishoid: Arutati lisarahastuse, vaimse tervise õdede rolli laiendamise ja perearstide koolituse vajadust.
  • Patsiendid, Abivajajad ja Lähedased: Rõhutati koostöö tähtsust erinevate osapoolte vahel ja vajadust tõsta üldist teadlikkust.