Riina Luik

Riina Luik

 

 

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli spordipedagoogika eriala ja Tartu Ülikooli psühholoogia eriala  arengupsühholoogia suuna. Teaduskraadid kaitsesin spordipsühholoogia (Tallinna Ülikool) ja laste seksuaalkasvatuse teemadel (Tartu Ülikool). Oman bakalaureuse kraadiga võrdsustatud haridust meditsiinis (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool).

Olen praktiseeriv koolipsühholoog, tegelen juba aastaid Eesti tippsportlaste nõustamisega ja laste ujumistreenerina olen igapäevselt seotud ka pedagoogilise tööga.

Olen läbinud arvukalt koolitusi, mis kõik moel või teisel on olnud seotud lastega. Viimased koolitused käsitlesid laste arengulugu ja depressiooni ning noorukite käitumishäireid ja aktiivsus-tähelepanuhäireid (2021). Olen psühholoogina avaldanud erinevates meediaväljaannetes artikleid mitmetel lapsi puudutavatel teemadel: mängu osatähtsuses väikelaste arengus; laste ja noorte nutisõltuvus; noorukite toitumishäired; noorukite suitsidaalsus jne.

Koolipsühholoogina olen seotud väga laia probleemistikuga, millega tänased lapsed ja noorukid kokku puutuvad ja mille tagajärgedega seisavad silmitsi mitte ainult lapsed ise, vaid ka nende vanemad, kool ja laiemalt võttes kogu ühiskond: nutisõltuvus ja selle mõjud laste vaimsele ja füüsilisele tervisele ning emotsionaalsele seisundile; õpi-, käitumis- ja sotsialiseerumisraskused; tähelepanu ja aktiivsushäire; laste emotsionaalne üksildus; laste söömishäired; laste toimetulek koolikollektiivis; vanemate ja laste suhted jne.

Oma nõustamistöös lähtun lahenduskesksest ja ratsionaal-emotiivse käitumisteraapia põhimõtetest, mille võtmesõnaks on keskendumine lahenduse otsimisele ja lapses tema tugevuste ülesleidmine, arendamine ja vajalike eneseregulatsioonitehnikate väljakujundamine, et anda lapsele teadmine:  ma saan hakkama, ma suudan, ma oskan. Samuti pean äärmiselt oluliseks koostööd lapsevanematega, kes on alati kaasatud nõustamisprotsessi. Ilma last ümbritevate täiskasvanute ja/või tema elu- ja käekäiku otseselt mõjutavate inimeste toe ja mõistmiseta, ei ole laps võimeline probleemidest üksi välja tulema. Tihti avab probleemi analüüs keeruka suhete- ja käitumismustrite võrgustiku, millele lahenduse leidmine eeldab panust kõigilt osapooltelt.

Registreerimine vastuvõtule:

Telefon: 5035761 või riina.luik.teraapia@gmail.com
Vastuvõtud toimuvad: R, L, P

Hinnakiri:
Esmavisiit: 70 € /60 min; 100 € /90 min
Üksiknõustamise kordusvisiit: 50 € /60 minutit; 70 € /90 min
Paariteraapia kordusvisiit: 70 € /60 min;  90 € /90 min