Ande Etti

Ande Etti

Registreerumine vastuvõtule:
E-post ande@tegevusterapeut.ee

Vastuvõtu hind:
Vaata hindu kodulehelt.

Töökeeled: eesti ja inglise

Loe täpsemalt terapeudist siit.

Lihtsustatult öeldes keskendub tegevusteraapia sellele valdkonnale kliendi elus, milles iseseisva ja rahuldust pakkuva toimimise saavutamine või hoidmine on talle oluline ning mis mängib tema elus tähtsat rolli.

Tegevusterapeudid on spetsialiseerunud väga erinevatele valdkondadele, mina töötan vaimse tervise muredega täiskasvanute, noorukite ja lastega alates vanusest ca 6a.

Täiskasvanute vaimse tervise tegevusteraapias võivad valdkondadeks, millega tegeletakse, olla näiteks enesehinnang, suhtlusoskused, sotsiaalsed rollid, osalemine tööelus, laste eest hoolitsemine, suhted teiste inimestega, kaasatus ühiskonnaellu, eneseregulatsiooni võime, enese vaimse ja füüsilise tervise eest hoolitsemine, kehataju, stressijuhtimine, unerütm, kognitiivsed võimed jpm.

Loe lähemalt: täiskasvanute tegevusteraapia.

Tegevusteraapia lastega on suunatud lapse toetamisele ja arendamisele eluvaldkondades ja tegevustes, milles ta vajab edukaks iseseisvaks toimetulekuks kas täiendavaid oskuseid, nõustamist, tegevuseelduste arendamist, keskkonna kohandamist või abivahendite kasutuselevõttu. Valdavalt jõuavad minu vastuvõtule lapsed ja noored emotsionaalset heaolu puudutavate muredega.

Loe lähemalt: tegevusteraapia lastega.