Rääkimisteraapiad on depressiooni puhul paremad kui ravimid

8. august 2013
‘Talking therapies’ are better for depression than drugs Šveitsi Berni Ülikooli teadlased hindasid depressiooni ravis eri liiki psühhoteraapiate mõju ja võrdlesid neid antidepressantidega. Hinnati seitset psühhoteraapia suunda: interpersonaalne, [...]