Soome ravimiekspert: Üks retsept sajast viib ravimite raske koostoimeni, mida oleks võimalik vältida

Intervjuu Eesti Arsti vastutavale väljaandjale Siim Nahkurile. Eesti Arst 2014; 93(8):429–430.

Dr Kari Laine on Soome ja Rootsi meedikute seas enim kasutatud ravimite koostoimete andmebaasi SFINX üks asutajatest ning ravimite infosüsteemide Soome riiklik ekspert. SFINX jõuab sügisel eestikeelsena meie arstideni.

Mõned nopped artiklist:
Ravimite koostoimed selgitavad 10-20% ravimite kõrvaltoimetest .
Ravimite kooskasutamine võib kas vähendada või tugevdada ravimkomponentide toimet, kuid võib ka põhjustada (raske) terviserikke.
Enamat kui kolme samatoimelist ravimit kasutades suureneb risk hüppeliselt.
Arstid ei ole eriti hästi kursis teiste erialadega seotud ravimitega – koostoimeid alati ei tunta.
Ravimite raskeid kõrvaltoimeid (hospitaliseermisega!) esineb 6% väljakirjutatud retseptide koguarvust.
Eestis väljastati aastas üle 11 miljoni retsepti, seega üle 100 000 juhul põhjustati terviserike.
Arstid peaksid kõrvaltoimetest teatama Ravimiametile, kuid teevad seda harva. Nt. SSRI toimel seedetrakti verejooksust tavaliselt ei teatata.
Ravimite koostoime andmebaasid suudavad analüüsida kogu raviskeemi riskiprofiili ja teavitada sellest elektoonilise meeldetuletusena ka arsti. Kahjuks on Soomes reageerinud meeldetuletusele ja muutunud raviskeemi vaid 15-20% arstidest.