Ümarlaud tervisekliinikus

8. aprillil 2014. a toimus tervisekliinikus Nõmme perearstide ja pereõdede,  Nõmme Linnaosa Valitsuse ja tervisekliiniku ühine kohtumine.

Kohtumise eesmärk oli saada omavahel tuttavaks, arutleda koostöö ja parema infovahetuse ning meditsiiniinfo avaldamise võimaluste üle Nõmme Sõnumites.

Nõmme sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Viire Saar ning lastekaitse spetsialist Kati Valma kõnelesid põgusalt hooldusõiguse, alkoholi, vaimse tervise, lähisuhtevägivalla, pereõdede poolt riskirasedate ja väikelaste järelevalve, koostöö jm teemadel.

Airi Värnik pidas põhiettekande täiendmeditsiini viljelevast tervisekliinikust ja Merike Sisask tutuvustas teemat „Juhendatud eneseabiprogramm kerge ja mõõduka depressiooniga toimetulekuks“.