Kersti Jakobi

Kersti Jakobi

Kersti on kutsega kliiniline psühholoog (tunnistus nr 137842) ja kliiniline neuropsühholoog (tunnistus nr 137843).
Kersti on lõpetanud Tartu Ülikooli kliinilise psühholoogia magistriõppe 2003.aastal.
Psühholoogina on ta töötanud peamiselt neuroloogilise taastusravi keskustes ja rehabilitatsiooniteenust pakkuvates asutustes (mh. Ida-Tallinna Keskhaigla, AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus, AS Benita Kodu, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla). Igapäevases töös on kogunenud palju kogemusi erinevate neuroloogiliste häirete, samuti meeleolu- ja ärevushäirete ning muude psühhiaatriliste probleemidega patsientide hindamisel ja nõustamisel.

Nõustamisel ja teraapiatöös kasutab ta kognitiiv-käitumuslikku lähenemist (läbitud KKT baaskoolitus), samuti kohaloleku ja enesehoolivuse (mindfulness, mindful self-compassion) praktikaid. Kerstil on pikaajaline kogemus grupitöö läbiviimisel kroonilise valu patsientidega.
Lisaks on ta võimeline teostama kognitiivsete funktsioonide hindamist (mh. omab testipaketi WAIS-III (Wechler Adult Intelligence Scale) eestikeelse versiooni kasutamisõigust) ja mälu- ja muude kognitiivsete probleemidega (sh dementsusega) seotud küsimuste teemalist nõustamist.
Nõustamisele oled oodatud, kui sind vaevab mõni järgnevatest teemadest:
– meeleolu alanemine, madal enesehinnang
– erinevad ärevushäired (või kahtlus nendele)
– stress ja emotsionaalne pinge
– probleemid suh(e)tes
– isiklik vaimne areng
– kahtlused enda mälu- ja/või tähelepanu- ning keskendumisvõimes
Registreerimine vastuvõtule:
E-post: jakobikersti@gmail.com
Tel: +372 56 63 11 63

Teenuse hind:
Esmane individuaalne konsultatsioon (kuni 1,5h)- 75€
Nõustamine ja/või teraapia 1 x (kuni 60 min) – 50€
Kognitiivsete funktsioonide uuring (kuni 5h, sisaldab tagasisidet) – 180€
Koolitused ja grupitööd– kokkuleppel.
Keeled: eesti, inglise