Ande Etti

Ande Etti

Registreerumine vastuvõtule: E-post: ande@tegevusterapeut.ee

Vastuvõtu hind: Vaata hindu: https://tegevusterapeut.ee/tegevusteraapia-hinnad/

Töökeeled: eesti ja inglise

Loe täpsemalt terapeudist: https://tegevusterapeut.ee/vaimse-tervise-tegevusterapeut-terapeut/

Lihtsustatult öeldes keskendub tegevusteraapia sellele valdkonnale kliendi elus, milles iseseisva ja rahuldust pakkuva toimimise saavutamine või hoidmine on talle oluline ning mis mängib tema elus tähtsat rolli.

Tegevusterapeudid on spetsialiseerunud väga erinevatele valdkondadele, mina töötan nii täiskasvanutega vaimse tervise valdkonnas kui lastega, kelle teraapia on laiem, arvestades lapse terviklikku arengut vastaval eluetapil.

Täiskasvanute vaimse tervise tegevusteraapias võivad valdkondadeks, millega tegeletakse, olla näiteks enesehinnang, suhtlusoskused, sotsiaalsed rollid, osalemine tööelus, laste eest hoolitsemine, suhted teiste inimestega, kaasatus ühiskonnaellu, eneseregulatsiooni võime, enese vaimse ja füüsilise tervise eest hoolitsemine, kehataju, stressijuhtimine, unerütm, kognitiivsed võimed jpm.

Mõned näited tegevustest, mis on omased vaimse tervise tegevusteraapiale:

  • Töö emotsioonidega
  • Lõdvestustehnikate õppimine ja harjutamine
  • Suhtlemisoskuse treenimine, rollimängud
  • Loovtegevused
  • Igapäevategevuste analüüsimine

Loe lähemalt: täiskasvanute tegevusteraapia.

Tegevusteraapia lastega on suunatud lapse toetamisele ja arendamisele eluvaldkondades ja tegevustes, milles ta vajab edukaks iseseisvaks toimetulekuks kas täiendavaid oskuseid, nõustamist, tegevuseelduste arendamist, keskkonna kohandamist või abivahendite kasutuselevõttu.

Sinu lapsel võib olla abi tegevusteraapiast, kui…

  • Lapse areng pole olnud eakohaselt ootuspärane
  • Lapsel on füüsiline puue
  • Lapsel on meeleolu- ja käitumisprobleemid
  • Lapsel on õpiraskus
  • Lapse sotsiaalsed oskused vajavad järeleaitamist

Loe lähemalt: tegevusteraapia lastega.