Rääkimisteraapiad on depressiooni puhul paremad kui ravimid

‘Talking therapies’ are better for depression than drugs

Šveitsi Berni Ülikooli teadlased hindasid depressiooni ravis eri liiki psühhoteraapiate mõju ja võrdlesid neid antidepressantidega. Hinnati seitset psühhoteraapia suunda: interpersonaalne, käitumise aktiveerimine (behavioural activation), kognitiiv-käitumuslik, lahenduskeskne, psühhodünaamiline, sotsiaalsete oskuste koolitus ja toetav nõustamine. Uuring hõlmas 198 katset kokku 15 000 depressiooni põdeva kliendiga.

Uurijad leidsid, et erinevate teraapiate tulemuste vahel olid kerged erinevused, kuid kõik saavutasid mõõdukast kuni olulise paranemise, mis olid võrreldavad antidepressantidega. Tulemused olid vähemalt sama head, kui tugevatel antidepressantidel ja mõnel juhul isegi ületasid neid.

(Allikas: PLOS Medicine, 2013; 10: e1001454)

NB! Sünteetilistel ravimitel on kahjulikud kõrvaltoimed, kuid ka sõna võib nii päästa kui haavata. Psühhoterapeudi isiksus, kompetentsus ja omavaheline ’keemia’ kliendiga on vaat’ et olulisemgi kui erinevate koolkondade suuniste täpne järgimine.