Sigrid Tammiste

Sigrid Tammiste

Registreerimine vastuvõtule
Telefon +372 510 7555
E-post: sigrid@kogemused.ee

Vastuvõtuhind
Kogemusnõustamine 40 EUR (kestus 45’)
Loovteraapiad (kunsti suunaga) 40 EUR (kestus 45”)

Kogemusnõustamise teemadeks on ärevus, läbipõlemise sündroom ja stressihäire. Olen läbinud kogemusnõustaja väljaõppe ja läbi töötanud enda taastumisloo ning toetan keerulises olukorras inimesi. Kogemusnõustamine on sarnase kriisikogemuse või tervisehäirega isikute vahel toimuv teadmiste ja kogemuste vahetus ning nõustamine eesmärgiga toetada tervisehäirega toimetulekut, suurendada motivatsiooni ja enesekindlust ning pakkuda kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ning praktilist tuge.

Loovterapeudina viin läbi vaimse tervise probleemide korral grupi- ja individuaalteraapiat nii laste kui täiskasvanutega. Oman Tallinna Ülikooli magistrikraadi kunstiteraapiates. Olen varasemalt töötanud rehabilitatsioonis ja praktiseerinud erinevates asutuses (Aarika OÜ, Ida-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kunstigümnaasium, Astangu Rehabilitatsiooni Keskus, Benita Kodu).

Lisaks teen perelepituse eraseansse (lõpetanud riikliku perelepituse väljaõppe 160 h) ja supervisioone (lõpetanud ISCI väljaõppe 648 h).

Rakendan kogemusgruppides loovterapeutilist lähenemist: https://kogemused.ee/.