Vali teenuse ja hinna järgi

Registreerimine:  laura@pley.ee või +372 5560 6200
Keeled: eesti, inglise
Hinnakiri:
Lapsed – 45€ / kuni 1 h
Noorukid/täiskasvanud – 60€ / kuni 1,5 h Grupid – 15€ (inimese kohta) / al 1,5 h

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate bakalaureuse- ja magistriõppe muusikateraapia suunal. Muusikateraapiat olen praktiseerinud erinevate vanusegruppidega väikelastest eakateni, kuid hetkel on minu südameasjaks peamiselt noorukite ja täiskasvanute vaimne tervis.

Muusikateraapia on sobilik igas eas inimese jaoks. Vajalikud pole eelnevad muusikalised teadmised ega oskused – kõik on teretulnud!

Muusikaterapeudina kasutan muusikat kui vahendit, et tegeleda iga kliendi jaoks kõige olulisemate teemadega. Peale muusikateraapia tehnikate ja meetodite, mis põhinevad nii muusika kuulamisel kui ka aktiivsel musitseerimisel, integreerin vajadusel teraapiatöösse ka muid loovaid tegevusi. Ikka selleks, et olla oma kliendile usaldavaks ja toetavaks kaasteeliseks.

Tundub huvitav? Loe veel – www.pley.ee

 

Laura Pley Muusikaterapeut Laura Pley Laura Pley Muusikaterapeut

Saima Mandel
Logopeed

Registreerimine vastuvõtule:
Telefon +372 502 5361
E-post saima.mandel@gmail.com

Hind:

 • 45-minutiline logopeedi vastuvõtt: individuaaltund 30 minutit ja sellele järgnev konsultatsioon 40 EUR
 • 60-minutiline vastuvõtt:  individuaaltund 45 minutit ja sellele järgnev konsultatsioon 45 EUR
 • Konsultatiivne (esmane) vastuvõtt 50 EUR
 • Kõne iseloomustuse koostamine (materjalide ja uurimistulemuste analüüs) 35 EUR
 • Mitteilmumine/teavitamine allla 24 h -20 EUR

Hinnakiri kehtib 31.detsembrini 2021. 


Saima Mandel on lõpetanud Tartu Ülikooli logopeedia eriala ning omab pikaajalist logopeedina töötamise kogemust.

Logopeedi poole võivad pöörduda nii lapsed kui täiskasvanud, kellel on soov saada logopeedilist nõustamist ja ravi – häälduse korrigeerimist või arendada üldist suulist kõnet ning abi ka lugemis- ja  kirjutamisvilumuse osas.

Konsultatsioonid inglise keeles-60 €.

Saima Mandel Logopeed Saima Mandel Saima Mandel Logopeed

 

 

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli spordipedagoogika eriala ja Tartu Ülikooli psühholoogia eriala  arengupsühholoogia suuna. Teaduskraadid kaitsesin spordipsühholoogia (Tallinna Ülikool) ja laste seksuaalkasvatuse teemadel (Tartu Ülikool). Oman bakalaureuse kraadiga võrdsustatud haridust meditsiinis (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool).

Olen praktiseeriv koolipsühholoog, tegelen juba aastaid Eesti tippsportlaste nõustamisega ja laste ujumistreenerina olen igapäevselt seotud ka pedagoogilise tööga.

Olen läbinud arvukalt koolitusi, mis kõik moel või teisel on olnud seotud lastega. Viimased koolitused käsitlesid laste arengulugu ja depressiooni ning noorukite käitumishäireid ja aktiivsus-tähelepanuhäireid (2021). Olen psühholoogina avaldanud erinevates meediaväljaannetes artikleid mitmetel lapsi puudutavatel teemadel: mängu osatähtsuses väikelaste arengus; laste ja noorte nutisõltuvus; noorukite toitumishäired; noorukite suitsidaalsus jne.

Koolipsühholoogina olen seotud väga laia probleemistikuga, millega tänased lapsed ja noorukid kokku puutuvad ja mille tagajärgedega seisavad silmitsi mitte ainult lapsed ise, vaid ka nende vanemad, kool ja laiemalt võttes kogu ühiskond: nutisõltuvus ja selle mõjud laste vaimsele ja füüsilisele tervisele ning emotsionaalsele seisundile; õpi-, käitumis- ja sotsialiseerumisraskused; tähelepanu ja aktiivsushäire; laste emotsionaalne üksildus; laste söömishäired; laste toimetulek koolikollektiivis; vanemate ja laste suhted jne.

Oma nõustamistöös lähtun lahenduskesksest ja ratsionaal-emotiivse käitumisteraapia põhimõtetest, mille võtmesõnaks on keskendumine lahenduse otsimisele ja lapses tema tugevuste ülesleidmine, arendamine ja vajalike eneseregulatsioonitehnikate väljakujundamine, et anda lapsele teadmine:  ma saan hakkama, ma suudan, ma oskan. Samuti pean äärmiselt oluliseks koostööd lapsevanematega, kes on alati kaasatud nõustamisprotsessi. Ilma last ümbritevate täiskasvanute ja/või tema elu- ja käekäiku otseselt mõjutavate inimeste toe ja mõistmiseta, ei ole laps võimeline probleemidest üksi välja tulema. Tihti avab probleemi analüüs keeruka suhete- ja käitumismustrite võrgustiku, millele lahenduse leidmine eeldab panust kõigilt osapooltelt.

Registreerimine vastuvõtule:

Telefon: 5035761 või riina.luik.teraapia@gmail.com
Vastuvõtud toimuvad: R, L, P

Hinnakiri:
Esmavisiit: 70 € / 60 min / 85 € / 75 min / 100 € / 90 min
Kordusvisiit: 50 € /60 minutit

Riina Luik Lastepsühholoog – nõustaja Riina Luik Riina Luik Lastepsühholoog – nõustaja

Erik Rüütel
Psühholoog
Registreerimine vastuvõtule:
E-post: erik@addicere.com Tel: 5615 1218
  Vastuvõtu hind: nõustamisseanss 120 EUR (90 min)
Keeled: eesti, inglise ja vene

Erik Rüütel on psühholoog, koolitaja, kogenud juht ja TLÜ ühiskonnateaduste doktorant.

Ta on töötanud kliinilise psühholoogina Lääne-Tallinna Keskhaiglas 2005-2006, juhtinud probleemkäitumisega noorte rehabilitatsiooni Tallinna Laste Turvakeskuses osakonnajuhatajana 2006-2009 ja suunanud õigusrikkujate taasühiskonnastamist, Tallinna Vangla direktori asetäitjana 2009-2012 ning töötanud korrektsiooni-, kommunikatsiooni- ja kriisipsühholoogia lektorina Sisekaitseakadeemias 2012-2018. Erik on olnud 2018-2020 AS Medical Pharmacy Groupi (Meravita) kommertsdirektor ja on alates 2020 Sisekaitseakadeemia rahvusvahliste suhete ja arendusosakonna juhataja.

E. Rüütel on raamatu “Korrektsioonipsühholoogia: Tähed kaevu sügavuses” (2019) autor, mitme teadusliku artikli autor ja kaasautor, mitme Eesti riikliku sotsiaalstrateegia ja rahvusvaheliste tsiviilmissioonide ekspert ja Colorado University of the Rockies Professional School of Psychology külalislektor.

E. Rüütli psühholoogilise abi suund on kognitiiv-käitumuslik ja aitab vastuseid leida oma mõtete ja tunnetega ummikusse jooksnud inimestel. Psühholoogiline nõustamine on privaatne ja kestab 1,5h ja lahendus leitakse 2-6 korraga.

E. Rüütli käest on abi saanud Z-generatsiooni noored, rahvusvahelised tippspetsialistid, kogenud ärimehed, juhid ja tuntud poliitikud.

Psühholoogilise abi teemad:

Tööalased suhted ja juhtimine
– keeruliste kolleegidega suhtlemine ja enesekehtestamine
– esinemise enesekindluse ja ettekande mõjususe loomine
– kuidas ületada hirme ja ärevust tööl
– kuidas omandada sisemine tasakaal tööl ja kodus
– töö tulemuslikkuse ja fookuse tõstmine

Paarisuhted
– lahkuminekust kergem toimubumine
– kommunikatsiooniprobleemid suhtes
– sobiva partneri leidmine ja hoidmine
– füüsilise kontakti parandamine

Laste kasvatamine
– sõltuvusprobleemide kontrolli alla saamine
– murdeealiste risikikäitumise ärahoidmine
– murdeealiste sotsialiseerumise arendamine
– noorte suhted omavahel

Personaalne areng
– hirmudest ja foobiatest vabanemine
– ärevuse alandamine
– süütundest vabanemine
– kuidas planeerida oma elu erinevaid külgi ja elada õnnelikumalt

Rohkem infot – https://erik.ruutel.eu

Erik Rüütel Psühholoog Makro-psühholoogiline nõustamine Erik Rüütel Erik Rüütel Psühholoog Makro-psühholoogiline nõustamine

 

AT Praksis OÜ
Registreerimine www.anneliistali.comatpraksis@gmail.com
Vastuvõtu hind:
Esmakohtumine 85€ / 60min
Perearsti saatekirjaga 60€
Korduv kohtumine 65€ / 45min
Perearsti saatekirjaga 35€

Psühholoogid:
Anneliis Tali
Kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühhloog, kliiniline neuropsühholoog, töö- ja organisatsioonipsühholoog.
On lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli töö- ja organisatsioonipsühholoogia magistriõppe ning Tartu Ülikooli magistriastme kliinilise psühholoogia täiendusõppe ja kutseaasta. Anneliis on läbinud kognitiiv- ja käitumisteraapia ja Theraplay põhikursuse. Lisaks lahenduskeskse lühiteraapia, pereteraapia, mänguteraapia, tunnetekeskse paariteraapia algkursuse. Anneliis töötab psühholoogina alates 2014.aastast, erinevate psüühikahäiretega, nii laste, noorukite kui täiskasvanutega. Töötab nii eesti kui inglise keeles.
Sandra Vetik
Psühholoog
Töötab kliinilise psühholoogi kutseaasta raames Anneliis Tali juhendamise all. On lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia magistriõppe. Sandra on läbinud kognitiiv- ja käitumisteraapia, psühhoanalüütiliste psühhoteraapia, pereteraapia ja Theraplay algkursuse. Sandra on töötanud psühholoogina alates 2014a, erinevate psüühikahäiretega, nii laste, noorukite kui täiskasvanutega. Töötab nii eesti kui inglise keeles.
Helen Tuulik
Kliiniline psühholoog
On lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia magistriõppe ning Tartu Ülikooli kliinilise psühholoogi kutseaasta täiendõppe. Helen on läbinud kognitiiv- ja käitumisteraapia, pereteraapia, lahenduskeskse lühiteraapia ja motiveeriva intervjueerimise algkursuse. Helen on töötanud psühholoogina alates 2016a, erinevate psüühikahäiretega. Töötab noorukite ja täiskasvanutega, nii eesti kui inglise keeles.
Triin Hellamaa
Töö- ja organisatsioonipsühholoog

On lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli töö- ja organisatsioonipsühholoogia magistriõppe. Triin oskab analüüsida ja hinnata tööd ja keskkonda ning nendest tulenevaid probleeme nii tööandjale kui töötajale. Ta nõustab tööandjaid ja juhte, kuidas muuta töökohti, et parandada töö tulemuslikkust ning tööelu kvaliteeti. Ka nõustab Triin töötajaid, et kuidas ennetada tööstressi ja läbipõlemist ning parandada psühholoogilist toimetulekut tööl. Lisaks nõustamisoskuste treeningule on ta läbinud ka teadveloleku kursuse. Triin on töötanud alates 2013a nii suurkorporatsioonides kui väiksemates ettevõtetes, kus ta on peamiselt tegelenud organisatsioonide ja töökeskkonna arendamisega. Ta töötab nii eesti kui inglise keeles. Teenuse hind on kokkuleppeline.
Kaialiisa Lääts
Eripedagoog- nõustaja

On lõpetanud Tallinna Ülikooli eripedagoog- nõustaja magistriõppe. Lisaks on Kaialiisa läbinud mitmeid erialaseid kursuseid hariduslike erivajaduste vallas – lugemisoskuse hindamine ja arendamine algklassides; õpiraskustega õpilase abistamine matemaatika õpiabis; andekas õpilane koolis; kui ka nõustamise osas – motiveeriva intervjueerimise algkursus. Kaialiisa on töötanud eripedagoogina alates aastast 2009 nii individuaalõppekeskuses kui  üldhariduskoolis. Töötab laste ja noorukitega eesti keeles.
Katri Tali
Kogemusnõustaja
Teenuse hind 30€ / 45min
On lõpetanud Libertas Koolitus kogemusnõustaja väljaõppe. Nõustamise teemadeks on ärevus, depressioon, läbipõlemine, unehäired, krooniline valu. Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega isikute vahel toimuv nõustamine, mille eesmärgiks on pakkuda kogemuslikku teadmisi, oskusi ja emotsionaalset tuge. Töötab täiskasvanutega eesti ja vene keeles. .

 

 

Anneliis Tali Kliiniline psühholoog Anneliis Tali Anneliis Tali Kliiniline psühholoog

Ilona valib teraapilise seansi käigus just sellele kliendile sobiva ravimeetodi oma rikkalikust koolituste ja kogemuse pagasist. Kasutades iidseid idamaade tehnikaid, luues tasakaalu keha ja meele vahel, pannes kehas taas voolama energia.
Kui vajad juhatust, et:
– vabaneda stressist ja füüsilistest pingetest
– leida endas tasakaal
– suurendada ome enesekindlust
– tugevdada emotsionaalset ja füüsilist elujõudu
– vabaneda kinnijäänud mõttemustritest
…siis oled oodatud IL teraapiasse.

Loe täpsemalt terapeudist: http://www.colorsstudio.ee/

Registreerumine vastuvõtule: +372 56611184; E-post: ilona@colorsstudio.ee
Vastuvõtu hind: terraapia/massaaž 60 minutitt 50€, 90 minutit 70€
Töökeeled: eesti ja inglise

Ilona Leppik massöör/terapeut Ilona Leppik Ilona Leppik massöör/terapeut

Psühholoog  – nõustaja ; vaimse heaolu treener
Kontakt: +372 56966245 rainer@rainermere.ee

 

Iga inimese lugu on unikaalne, mistõttu on individuaalne ning paindlik lähenemine nõustamises ülioluline. Psühholoogina väärtustan koostööl põhinevat lähenemisviisi, mis peegeldab iga inimese unikaalseid eesmärke ja väärtusi. Nõustamises kasutan erinevaid tõenduspõhiseid lähenemisviise ja parimaid praktikaid, mis on aegade jooksul ennast õigustanud.

Igapäevatöös kasutan peamiselt KKT (kognitiiv-käitumuslik teraapiast), MI (motiveeriv intervjuu) ja coachingu tehnikaid. Aastate jooksul olen töötanud noortega (sh koolipsühholoogina kui ka psühholoogia õpetajana) ja täiskasvanutega, nii avalikus kui erasektoris. Viimased paar aastat olen nõustanud ettevõtteid vaimse tervise ja töökoha heaolu teemadel, töötades välja tervise edendamiseks vajalikke raamistikke ning pakkudes individuaalseid nõustamisseansse ja koolitusi, toetamaks töötajate vaimset ja füüsilist tervist ning airdates seeläbi edendada tervisekäitumist töökohtades. Hariduselt psühholoog (MA), lisaks läbinud erinevaid täiendkoolitusi ja kursusi. Omandanud töökoha heaolujuhi programmi sertifikaadi National Wellness Institute`is

Kui proovida vastata küsimusele, millal oleks õige aeg väisata psühholoogi, siis põhimõtteliselt võib seda teha vastavalt vajadusele ning enesetundele. Kindlasti ei tasu oodata kuniks enam üldse ei jaksa. Tervisega (nii vaimse kui füüsilise) on üldiselt ju nii, et mida varem murele jaole saadakse, seda hõlpsam ning kiirem on ka taastumine. Vaimne tervis, nagu ka füüsiline tervis, on meil igaühel. Meie vaimne tervis võib muutuda heast mitte nii heaks, vahel sootuks isegi halvaks. Nii nagu kehv füüsiline tervis võib põhjustada füüsilisi haigusi, võib halb vaimne tervis põhjustada vaimseid tervisehädasid. Rusikareegel oleks järgmine – kui mistahes mure mõjutab negatiivselt igapäevast toimetulekut ning hakkamasaamist, tasuks mõelda psühholoogi külastamise peale.

Visiiditasud:
Esmasvisiit, 80 min / 85 €
Korduv kohtumine 60 min / 70 €
Keeled: eesti, inglise

 

 

 

Rainer Mere Psühholoog-nõustaja; vaimse heaolu treener Rainer Mere Rainer Mere Psühholoog-nõustaja; vaimse heaolu treener

Kersti on kutsega kliiniline psühholoog (tunnistus nr 137842) ja kliiniline neuropsühholoog (tunnistus nr 137843).
Kersti on lõpetanud Tartu Ülikooli kliinilise psühholoogia magistriõppe 2003.aastal.
Psühholoogina on ta töötanud peamiselt neuroloogilise taastusravi keskustes ja rehabilitatsiooniteenust pakkuvates asutustes (mh. Ida-Tallinna Keskhaigla, AS Põhja-Eesti Taastusravikeskus, AS Benita Kodu, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla). Igapäevases töös on kogunenud palju kogemusi erinevate neuroloogiliste häirete, samuti meeleolu- ja ärevushäirete ning muude psühhiaatriliste probleemidega patsientide hindamisel ja nõustamisel.

Nõustamisel ja teraapiatöös kasutab ta kognitiiv-käitumuslikku lähenemist (läbitud KKT baaskoolitus), samuti kohaloleku ja enesehoolivuse (mindfulness, mindful self-compassion) praktikaid. Kerstil on pikaajaline kogemus grupitöö läbiviimisel kroonilise valu patsientidega.
Lisaks on ta võimeline teostama kognitiivsete funktsioonide hindamist (mh. omab testipaketi WAIS-III (Wechler Adult Intelligence Scale) eestikeelse versiooni kasutamisõigust) ja mälu- ja muude kognitiivsete probleemidega (sh dementsusega) seotud küsimuste teemalist nõustamist.
Nõustamisele oled oodatud, kui sind vaevab mõni järgnevatest teemadest:
– meeleolu alanemine, madal enesehinnang
– erinevad ärevushäired (või kahtlus nendele)
– stress ja emotsionaalne pinge
– probleemid suh(e)tes
– isiklik vaimne areng
– kahtlused enda mälu- ja/või tähelepanu- ning keskendumisvõimes
Registreerimine vastuvõtule:
E-post: jakobikersti@gmail.com
Tel: +372 56 63 11 63

Teenuse hind:

Esmane individuaalne konsultatsioon (kuni 1,5h)- 85€
NB! Nõustamine ja/või teraapia 1 x (kuni 60 min) – 60€ (perearsti saatekirjaga 30€)
Kognitiivsete funktsioonide uuring (kuni 5h, sisaldab tagasisidet) – 200€
Koolitused ja grupitööd– kokkuleppel.
Keeled: eesti, inglise
NB! Vastuvõtule mitteilmumisest palun teatada hiljemalt 24h enne vastvõtuaega kas e-posti või telefoni teel. Hilisema teatamise korral on vajalik maksta visiiditasu 30€.

 

Kersti Jakobi kliiniline psühholoog ja neuropsühholoog Kersti Jakobi Kersti Jakobi kliiniline psühholoog ja neuropsühholoog

Registreerumine vastuvõtule: E-post: ande@tegevusterapeut.ee

Vastuvõtu hind: Tegevusteraapia lapsed/täiskasvanud 35 eur Perenõustamine 45 eur Vaata täpsemalt hindu: https://tegevusterapeut.ee/tegevusteraapia-hinnad/

Töökeeled: eesti ja inglise

Loe täpsemalt terapeudist: https://tegevusterapeut.ee/vaimse-tervise-tegevusterapeut-terapeut/

Lihtsustatult öeldes keskendub tegevusteraapia sellele valdkonnale kliendi elus, milles iseseisva ja rahuldust pakkuva toimimise saavutamine või hoidmine on talle oluline ning mis mängib tema elus tähtsat rolli.

Tegevusterapeudid on spetsialiseerunud väga erinevatele valdkondadele, mina töötan nii täiskasvanutega vaimse tervise valdkonnas kui lastega, kelle teraapia on laiem, arvestades lapse terviklikku arengut vastaval eluetapil.

Täiskasvanute vaimse tervise tegevusteraapias võivad valdkondadeks, millega tegeletakse, olla näiteks enesehinnang, suhtlusoskused, sotsiaalsed rollid, osalemine tööelus, laste eest hoolitsemine, suhted teiste inimestega, kaasatus ühiskonnaellu, eneseregulatsiooni võime, enese vaimse ja füüsilise tervise eest hoolitsemine, kehataju, stressijuhtimine, unerütm, kognitiivsed võimed jpm.

Mõned näited tegevustest, mis on omased vaimse tervise tegevusteraapiale:

 • Töö emotsioonidega
 • Lõdvestustehnikate õppimine ja harjutamine
 • Suhtlemisoskuse treenimine, rollimängud
 • Loovtegevused
 • Igapäevategevuste analüüsimine kognitiiv-käitumusliku viiteraami põhjal

Loe lähemalt: täiskasvanute tegevusteraapia.

Tegevusteraapia lastega on suunatud lapse toetamisele ja arendamisele eluvaldkondades ja tegevustes, milles ta vajab edukaks iseseisvaks toimetulekuks kas täiendavaid oskuseid, nõustamist, tegevuseelduste arendamist, keskkonna kohandamist või abivahendite kasutuselevõttu.

Sinu lapsel võib olla abi tegevusteraapiast, kui…

 • Lapse areng pole olnud eakohaselt ootuspärane
 • Lapsel on füüsiline puue
 • Lapsel on meeleolu- ja käitumisprobleemid
 • Lapsel on õpiraskus
 • Lapse sotsiaalsed oskused vajavad järeleaitamist

Loe lähemalt: tegevusteraapia lastega.

Ande Etti Tegevusterapeut Teraapia täiskasvanutele, lastele ja noorukitele, perenõustamine Ande Etti Ande Etti Tegevusterapeut Teraapia täiskasvanutele, lastele ja noorukitele, perenõustamine

Anni Kuusik

on kliiniline psühholoog ja alates 2006 nõustanud inimesi individuaalselt nii psüühikahäirete kui krooniliste haiguste või muude pingeliste olukordadega kaasneva psüühilise stressi korral. Anni on läbinud kognitiivse käitumisteraapia 2-aastase väljaõppe ja praktiseerib kognitiivset käitumisteraapiat, skeemiteraapiat mindfulness ehk teadveloleku ning kaastunde praktikaid. Anni on omandanud ka Mindful Self-Compassion programmi kvalifitseeritud õpetaja tasemel “Trained Teacher”.

Alates 2013 viib läbi teadveloleku (inglise keeles mindfulness) praktikate kursusi, kus on osalenud inimesi igapäevase pinge, emotsionaalse reaktiivsuse, meeleolu- ja ärevushäirete ning muude psüühiliste probleemidega. Anni on läbinud “Mindfulness in Workplace” õppeprogrammi Oxfordi Ülikooli Mindfulness Keskuses ning viib läbi töötubasid ja kursusi töökeskkonnas töötajatele, meeskondadele, juhtidele riigiasutusestes, tervishoiu ning teistes organisatsioonides.

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon või psühhoteraapia:
60 min 80€,
75min 95€,
90min 110€
Registreerumiseks saata kiri koos kontaktandmetega (nimi, email, telefon) aadressile: teadvelolek@gmail.com

Anni Kuusik Kliiniline psühholoog Konsultatsioon, psühhoteraapia, kursused Anni Kuusik Anni Kuusik Kliiniline psühholoog Konsultatsioon, psühhoteraapia, kursused

Karis Ross
Sertifitseeritud Imago suhteterapeut
Holistilise regressiooni terapeut (kutsetunnistus nr. 114687)

Registreerimine vastuvõtule:
Telefon +372 51 26 091
E-post karistaran@gmail.com
www.karisross.ee


Usun, et kõikidel inimestel on potentsiaal ja täielik õigus elada oma unistuste elu, mis on õnnelik, täis armastust ja rõõmu. Õnne otsitakse enamasti maailmas ringi rännates, ideaalsest partnerist, sõpradelt, karjääri tehes või soetades endale aina uhkemaid ja kallimaid asju. Tegelikkuses on asjad palju lihtsamad- õnn on see, kui tunned ennast ja tead, kes Sa päriselt oled.

Holistiline regressiooniteraapia sobib hästi iseenda tundma õppimiseks, minevikuga rahu tegemiseks, tervenemiseks ja kasvamiseks. Kui Sul on partner, kes on valmis Sinuga koos kasvama, siis Imago suhteteraapia on parim kingitus, mida teha iseendale, oma partnerile ja teie suhtele.

Minu eriliseks huviks on õnnelik paarisuhe, perekond ja suhted üleüldse- nii teistega kui ka kõige tähtsama- iseendaga. Minu kogemus näitab, et kui suhted on korras, on lihtne ja rahulik olla ning kõik elus sujub.
Olen juba pea kaks kümnendit kaasa oma mehele ning ema kahele imelisele poisile.

Minu jaoks on iga inimene eriline ja ainulaadne. Otsus, avada oma sisemaailm võõrale inimesele, ei ole alati kerge tulema. Seepärast, olen ma piiritult tänulik selle usalduse eest, mida inimesed mulle siiani on andnud. Ootan Sinuga/ Teiega kohtumist avatud südame ja siira huviga.

Karis Ross Imago suhteterapeut ja holistilise regressiooni terapeut Karis Ross Karis Ross Imago suhteterapeut ja holistilise regressiooni terapeut

Kärt Kase
Psühholoog-pereterapeut-koolitaja

Registreerimine vastuvõtule:
Läbi elektroonilise registreerimissüsteemi, vt SIIT
Tehniliste probleemide korral:
Telefon +372 53830017
E-post info@suhteabi.ee

Vastuvõtu hind
Alates 30 EUR
Vaata vastuvõtu hindasid SIIT

Keeled: eesti ja inglise


1995.a. omandasin Kanadas psühholoogi kutse ja 2011.a. kevadel pereterapeudi kvalifikatsiooni. Lisaks olen õppinud perelepitust, tunnetekeskset teraapiat, Imago dialoogi, olen läbinud ärksameelsuse kursuse. Koolitan 3-12-aastaste halvasti käituvate laste vanemaid programmi raames “Imelised aastad”.

Kõige rohkem on seni minu juurde leidnud tee inimesed, kelle jaoks on aktuaalne teema lahkuminek või lahusolek. Nad kas kaaluvad seda, soovivad seda võimalikult valutult teha või soovivad taas eksiga kokku saada. Palju on kommunikatsiooniprobleeme ja tülitsemisteemat. Samuti on palju nõustamist olnud käitumisprobleemidega laste teemal.

Lisainfo: www.suhteabi.ee

Kärt Kase Psühholoog-pereterapeut-koolitaja Kärt Kase Kärt Kase Psühholoog-pereterapeut-koolitaja

Registreerimine vastuvõtule: tel: 513 48 59;  E-post: arno.baltin@gmail.com
Vastuvõtu hind: lepituskohtumine paarile 80€; teised teenused kokkuleppel
Töökeeled: eesti, inglise, vene, läti

Lõpetas Tartu Ülikooli 1984 aastal psühholoogi – psühholoogia õpetajana. On töötanud sotsiaalsete oskuste koolitajana ja õppejõuna Eesti ülikoolides. Praegu ametis Tallinna Ülikoolis, kus loeb akadeemilisi kursusi läbirääkimistest, lepitamisest, ajajuhtimisest, rühmatöö meetoditest.

On õppinud suhtlemisoskuste treeneriks.

Toetanud eri valdkondade spetsialiste kuulamisoskuste, intervjueerimisoskuste, läbirääkimisoskute, lepitamisoskuste väljaõppel.
On õppinud lepitajaks ja lepitamisoskuste koolitajaks Arthur Trosseni käe all (Integrierte Mediation e.V.)

Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Ühingu kaudu õppinud Motiveerivat Intervjueerimist ja MI oskuste edasi õpetamist.

Teenused Tervisekliinikus:

Perelepitus – saan erapooletu osapoolena (lepitajana, mediaatorina) olla toeks eriarvamuste lahendamisel, ka lahutusega seotud vaidluste puhul.

Töökohalepitus – saan erapooletu osapoolena (lepitajana, mediaatorina) olla toeks töökeskkonnas tekkinud vastuolude lahendamisel.

Tõhusam aja ja tegevuste juhtimine – olen toeks ajakasutuse muutuste kavandamisel ja läbiviimisel. Lähtun ajaperspektiivide käsitlusest, aitan luua tasakaalu mineviku-, oleviku-, ja tulevikuvaate vahel.

Minevikust leida helget poolt
Olevikus mitte unustada mõnu
Hoida tulevikku silme ees (elu on lõplik)

Seminari või loengu vormis, nii elus kui kaugteel 

avan rääkides ja käed külge tegevustega järgmisi teemasid

* ajajuhtimine
* läbirääkimised
* (teise inimese) kuulamine

 

Arno Baltin Psühholoog (suhtlemisoskus, läbirääkimised, lepitus, ajajuhtimine, rühmatöö) Arno Baltin Arno Baltin Psühholoog (suhtlemisoskus, läbirääkimised, lepitus, ajajuhtimine, rühmatöö)

Valuteraapia, psühholoogiline nõustamine, kogemusnõustamine
Registreerimine tel: 56642784  või  sõnumiga FB lehel: Tunnete Varjud
Teraapia hind:  50 € /  1 tund

Olen õppinud Erakoolis Teadlik Mina Transpersonaalset Psühholoogiat ja Hüpnoteraapiat (2016- 2019). Lisaks kogemusnõustamise koolitus (2020) ja erinevad enesearengut soodustavad koolitused. Hetkel täiendan oma teadmisi anatoomia õppes ja kehapsühhoteraapias. Varasem pikaaegne töökogemus meditsiiniõena Vastsündinute intensiivravis.

Oma töös olen keskendunud inimese füüsilisele valule või haigussümptomile. Mina usun, et erinevad allasurutud valusad kogemused minevikust, emotsionaalsed traumad või leina kaotusvalu võivad aastaid hiljem kehas avalduda füüsilise sümptomina. Oma tegevuses olen keskendunud füüsilise valu algpõhjuste väljaselgitamisele, kasutades selleks meetodeid psühhoteraapiast, hüpnoteraapiast, meditsiinist ja enda tunnetusest.

Valuteraapia on teraapia läbi puudutuse. See annab võimaluse saada kontakti iseendaga, oma valu või hirmuga, tehes seda turvaliselt läbi soojuse ja hoituse.

Lisaks valuteraapiale pakun ka psühholoogilist nõustamist, kogemusnõustamist erinevate elukriiside teemal ja tunnetuslikku teraapilist kaela- ja turjamassaaži.

Airi Moor Valuravi psühholoogiline nõustamine kogemusnõustamine Airi Moor Airi Moor Valuravi psühholoogiline nõustamine kogemusnõustamine

Reg: 55670025 või eva_ruberg@hotmail.com
Kosmeetiliste protseduuride teostamine: näohooldused, pediküür, depilatsioon, kulmuhooldused. Kompetents: Diplom Eesti Iluteeninduse Erakool (Eesti), eriala kosmeetik + täiendkoolitused + kogemus. Firma koduleht: https://murueittutred.wixsite.com/website.

Eva Ruberg Ökokosmeetik Eva Ruberg Eva Ruberg Ökokosmeetik

Registreerimine vastuvõtule
Telefon +372 510 7555
E-post: sigrid@kogemused.ee

Vastuvõtuhind
Kogemusnõustamine 40 EUR (kestus 60’)
Loovteraapiad (kunsti suunaga) 40 EUR (kestus 90′)

Kogemusnõustamise teemadeks on ärevus, läbipõlemise sündroom ja stressihäire. Olen läbinud kogemusnõustaja väljaõppe ja läbi töötanud enda taastumisloo ning toetan keerulises olukorras inimesi. Kogemusnõustamine on sarnase kriisikogemuse või tervisehäirega isikute vahel toimuv teadmiste ja kogemuste vahetus ning nõustamine eesmärgiga toetada tervisehäirega toimetulekut, suurendada motivatsiooni ja enesekindlust ning pakkuda kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset ning praktilist tuge.

Loovterapeudina viin läbi vaimse tervise probleemide korral grupi- ja individuaalteraapiat nii laste kui täiskasvanutega. Oman Tallinna Ülikooli magistrikraadi kunstiteraapiates. Olen varasemalt töötanud rehabilitatsioonis ja praktiseerinud erinevates asutuses (Aarika OÜ, Ida-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kunstigümnaasium, Astangu Rehabilitatsiooni Keskus, Benita Kodu).

Rakendan kogemusgruppides loovterapeutilist lähenemist: https://kogemused.ee/.

Sigrid Tammiste Kogemusnõustaja, loovterapeut Sigrid Tammiste Sigrid Tammiste Kogemusnõustaja, loovterapeut

 

Psühhoterapeut – nõustaja
Kogemusnõustaja

Olen hariduselt õpetaja, oma enesearengu teekonnal jõudsin Eesti avaliku teenistuse sektorisse, välisteenistusse, nüüd olen taas tagasi koolis, sotsiaalpedagoogina, toetades nii lapsi kui nende vanemaid.

Oma enesearengu teekonnal jõudsin äratundmisele, et see mis mind päriselt on huvitanud ja huvitab, on inimene kui indiviid täies terviklikkuses oma mineviku, päritud käitumismustritega, oma unistuste ja ambitsioonidega, oma valusate kohtade ja pimedate nurkadega.

Lõpetasin edukalt 2019.a. Transpersonaalse Psühholoogia ja Hüpnoteraapia erakoolis “Teadlik Mina” transpersonaalse nõustmise ja hüpnoteraapia väljaõppe programmi (2016-2019). Paralleelselt õpingutega alustasin tööd individuaalse ja grupinõustamisega.

Augustis 2020 läbisin pilootprojektina koolituse „Lapse toetamine leinas“, septembris 2020 lõpetasin kogemusnõustaja väljaõpe Avitus MTÜ koolituskeskuses ning oktoobris 2020 sissejuhatava koolituse „Süsteemsesse pereteraapiasse“ Eesti Pereteraapia Kooli juures.

Minu töö suunad:

Psühhoteraapia: Sa ei saa aru, mis toimub ja miks toimub, sul on hirmud, foobiad, suhted ei toimi, tööl ei laabu. Sa ei saa aru, kuidas sa taas oled olukorras, kuhu sa arvasid, et enam ei sattu. Sul on kehalised vaevused, sõltuvused. Need on teemad, mida saab ja tuleb lahti arutada juurtasandini välja. Sest ainult nii, juurpõhjusega tegeledes, saad sa ennast tervendada.

Kogemusnõustamine: Kogemusnõustajana olen isiklikult läbi elanud raskeid olukordi, kogenud elu keerulisi sündmusi, mis nendel hetkedel tundusid väljakannatamatud ja arvasin, et nii ka jääb. Kuid nii, nagu saabub pimedus, saabub ka taas valgus. Oma nõustaja abil saabub see aga varem ja see tee valguseni on kergemini talutav.

Nõustamine kui preventiivne meede hoida end ja oma lähedasi tervetena: Kõhkled endas, kahtled oma otsustes, kõik teised ajavad närvi ja on süüdi? Eneseavamine kriitikavabas, usaldusväärses ja turvalises õhkkonnas, kus nõustajana annan tagasisidet, peegeldan ja suunan Sind Sinu eneseanalüüsis Sinu jaoks parimate otsuste ja lahendusteni. Kõik vastused on Sinus olemas, on vaid vaja osata need üles leida.

Mindfullness lastega ja laste ärksameelsuse arendamine: Ole kohal, nüüd ja praegu. Seda on tihti kerge öelda, eriti lapsele, kuid kuidas õppida kohal olema? Selleks on mitmed tööriistad, mida saan jagada, õpetada ja neid koos harjutada. Need tööriistad annavad meile parema keskendumise, tasakaalukuse, käepärased tehnikad sisemise rahuni jõudmiseks.

Töö formaat: töötan täiskasvanute, laste ja nende vanematega, gruppidega.

Registreerumine vastuvõtule:
+372 5662 9246   kersti.kelder@gmail.com

Hinnakiri:
Lapsed 40€ / 60 minutit
Täiskasvanud 50 € /60 minutit
Grupid – hind kokkuleppel

Kui mu enda areng sind kõnetas ja tunned, et olen see, kes saab oma kogemuse ja teadmistega sind aidata, siis helista julgelt!

 

Kersti Kelder Psühholoogiline nõustaja; kogemusnõustaja Kersti Kelder Kersti Kelder Psühholoogiline nõustaja; kogemusnõustaja

Psühholoogiline nõustamine ning hüpnoteraapia
Registreerimine vastuvõtule Telefon: 50 31103 Epost: valgusjavari@gmail.com
Vastuvõtu hind: Nõustamisseanss: 50€ 1h; 70€ 1,5h. Pikemad seansid kokkuleppel.

Olen sertifitseeritud nõustaja-, hüpnoterapeut, rahvusvaheliselt sertifitseeritud „Andestamise Ring“ juhendaja ja neuro-lingvistiline programmeerimise (NLP) praktik. Olen lõpetanud psühho- ja hüpnoteraapia 3. aastase koolituse 2019a. Sertifitseeritud EUROTAS Transpersonaalse Assotsiatsiooni poolt.  Juhendan „Transpersonaalse Hingamise“ grupiseansse ning viin läbi „Andestamise Ring“ grupirituaale.
Rohkem infot minust ning teraapiatest kodulehel: nõustamisruum.ee ja
FB: nõustamisruum Valgus ja Vari.

Minu klientide kesksed teemad on suhted nii kodus, kui tööl, iseendaga puntras olemine (ärevushäired, depressioon) ning traumadega seotu.  

Meie igapäevaseid mõtteid ja tegusi juhivad lapsepõlves kogetud emotsioonid. Nõustamine on kliendile justkui terapeudi poolt uute suundade olemasolu kättenäitamine. Kõigil meil on oma harjumuste-, käitumiste- ja mõtete mustrid. Seetõttu ongi raske näha „puude taga metsa“. On ju vanemad meie esimesed täiskasvanud siin maailmas. Nii mees ja naine, nii ema ja isa. Seetõttu ka meie elu-vundament luuakse lapsepõlves. Kas aga maja, mis me hiljem peale ehitame ka sobitub selle vundamendiga või vundament majaga saame me teada siis, kui kasvame suuremaks

Kasutan teraapiaseanssidel nõustamist ning vajadusel kliendiga kokkuleppel hüpnoosi saamaks selgeks, millisel hetkel sai alguse sümptomi alge. Hüpnoteraapias saame läheneda inimese terviklikkusele. Kasutamaks ära teadmist, et meie alateadvus salvestab infot 24/7, saame läbi hüpnoteraapia läheneda inimese uskumustele, hirmudele ja mõttemustritele, mis on salvestatud alateadvusse. Teadvusel ei ole mälu, kogu info võetakse alateadvusest.

Arne Laus Psühholoogiline nõustamine ning hüpnoteraapia Arne Laus Arne Laus Psühholoogiline nõustamine ning hüpnoteraapia

Registreerimine vastuvõtule:
Telefon: 56 470 776; e-post: vivikavool@gmail.com

keeled: eesti, inglise, vene
Individual- kui ka grupinõustamine, naisteringid.

Vastuvõtu hind:
30 eur (60 min) kogemusnõustamine ja/või reiki
25 eur (45 min) reiki
Gruppidel ja naisteringidel tasu kokkuleppel, sõltuvalt grupi suurusest. Helista ja küsi!

Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis inglise filoloogia eriala, samuti diplomaatide kooli ning täiendanud end erinevatel koolitustel – ettevõtluskoolitus, personalijuhtimine, sotsiaalpsühholoogia nii Tallinna Ülikoolis kui Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkoolis ning olen õppinud rekreatsioonikorraldust Tallinna Ülikoolis.

Kui minu elus hakkas aastal 2006 avanema vaimne maailm, asusin end täiendama erinevatel enesearengu- ja spirituaalsetel kursustel ja seminaridel: shamanism,  5-rütmi tants , tantra, vabastav hingamine, jooga, Teadliku Muutuse Kunst  – ja seda nii kodu- kui välismaiste õpetajate käe all ning osalesin mitmetel väepraktikatel ja retriitidel.

Töötanud olen nii era- kui riigisektoris tõlgina, keeleõpetajana, Riigikogus giidina ning seejärel aastaid reisiesindajana välisriikides

Tegutsen kogemusnõustajana TK-s Usaldus ning teen kaastöid ajakirjadele “Müstilised Lood” ja “Tervendaja”.

Aastal 2020 detsembris lõpetasin  Kogemusnõustaja koolituse OÜ-s Luwi, mis tundus loogilise jätkuna sellele, kuhu elu nii üldises kui ka isiklikus plaanisl liikunud oli, kuna andis täiusliku vormi sisule, mis minu sees aastaid küpsenud ja oma aega oodanud oli.  Kogemusnõustamise praktika läbisin edulalt MTÜ-s Sisemine Rahu.

Aastal 2021 märtsis läbisin Natural Therapies reiki koolituse “Intuitsioon, kaastunne ja teadlikkus”  ning tunnen, et just see asetas paika veel ühe olulise pusletüki tervikusse, mida täna nõustajana läbi oma olemuse sulle peegeldada saan. Tunnen, et saadud Lääne esoteerilisi traditsioone ja Jaapani iidset Mikio traditsiooni koos 8 peamise reikiliiniga kandev pühitsus  toimib, kuna olen vaid lühikest aega reikit praktiseerides saavutanud oma klientidel väga häid tulemusi. Tegemist on intuitiivse reikiga, kus reiki praktik on vaid kanal, läbi kelle voolab reiki, mis läheb just sinna, kuhu vaja ning teeb seda mida parasjagu vaja – tasakaalustab mõnd füüsilist vaevust või loob selgust igapäevaellu. Samuti kinnitasid sellel koolitusel saadud teadmised iidsetest esoteerilistest traditsioonidest, transpersonaalsest psühholoogiast, energeetilisest tervendamisest ja interdimensionaalsest meditsiinist mu veendumust, et keha, hing ja meel on üks tervik ning et täielikuks tervenemiseks tuleb tegeleda nende kõigiga. Väidan nii, kuna oma kogemuse lugu ja füüsiliste haiguste põhjuseid reflekteerides olen jõudnud mõistmisele, et just oma mõtlemisega ja valikutega elus olin loonud endale 2019 aasta kevadeks mitmed füüsilised hädad.

Teemad, milles kogemust oman ja sulle toeks saan olla, on erinevad elukriisid: abielulahutus, kaassõltuvus, erinevad suhteprobleemid, vanemate surm ja leinaga toimetulek, laste pesast lendamine, valus väljakolimine harjumuspärasest elukohast, töökiusamine ja töökaotus, identiteedikriis ning ärevus; samuti erinevad terviseprobleemid ja eluaegsed diagnoosid ning iseeneslik tervenemine neist.

Täna ma tean, et kõigele on lahendus. Kui oled sügavas kriisis, on lahendus mitte su nina ees, vaid nurga taga ja selleks, et sinna nägema küündida, tahangi olla su jaoks pakkumas peeglit, et tunneksid ära omaenda väe ning leiaksid rõõmu ja uued horisondid muremägede tagant üles. Olles ise olnud elukoorma all lookas, saan sulle näidata, millises järjekorras oma uue elu ehituskive laduma hakata ja kuidas komistuskividega toime tulla. Kuigi igaühe tee on unikaalne, on selles ettetulevad verstapostid sageli sarnasedl ja võimalused nende ületamiseks üldinimlikud.

Kuna olen saanud ülalmainitud reiki pühitsuse, siis olles ka vaid kogemusnõustaja rollis, olen ma reiki kanaliks, millest ka sina kliendina osa saad. Soovin, et valgustuksid ära kõik su varjud, mille taga on peidus kingitused, mis ootavad sind, kui oled oma kriisist võitjana väljunud. Kui tunned kutset, võta julgesti ühendust!

Minu kohta saab lähemalt lugeda facebooki leheküljelt: Kogemusnõustaja Vivika ning mu blogist  http://vooluviis.blogspot.com

 

Vivika Vool Kogemusnõustaja, reiki praktik Vivika Vool Vivika Vool Kogemusnõustaja, reiki praktik

Ave Orgulas
Lastepsühholoog

Registreerimine vastuvõtule:
Telefon +372 56 64 56 41
E-post orgulasave@gmail.com

Vastuvõtu hind:

 • Nõustamise seanss 35 EUR (45 min)

Arenguülesanded on kõigile lastele sarnased, nende õpetamine võib aga vajada individuaalset lähenemist. Arenguülesannete kohaselt tuleb vanemal võimaldada ja lapsel õppida erinevates olukordades toimetulekut nii, et kõik osapooled end hästi tunneksid.  Kui teie lapsevanemana olete omaltpoolt  selleks kõik teinud  ja teil on siiski tekkinud küsimusi lapse käitumise kohta, siis andke endast julgesti teada. Teadmised väikelaste unevajadusest, söömisharjumustest, läheduvajadusest aitavad vanematel lapse vajadusi paremini mõista ning nutuga toime tulla.  Tekkinud olukorra analüüsimine on esimene samm võimalikuks muutuseks. Mõnikord piisabki ainult vanema ja nõustaja omavahelisest vestlusest ning lapse käitumine paraneb.  Kui teid on abi küsima  suunanud kool või lasteaed, siis paluge sealt vastuvõtule tulles kaasa ka lapse iseloomustus.

Ave Orgulas Lastepsühholoog Ave Orgulas Ave Orgulas Lastepsühholoog

Helen Kivimägi
Muusikaterapeut

Registreerimine vastuvõtule:
Telefon +372 5561 5905
E-post helen.kivimagi@gmail.com

Vastuvõtu hind:

 • Individuaalseanss 40 EUR (1,5 tundi)
 • Grupiseanss (kuni 10 inimest) 15 EUR (1,5 tundi)
 • Võimalikud kokkulepped

Helen Kivimägi on magistrina lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (dirigeerimine), millele lisaks on ta kõrvalerialana läbinud 3-aastase muusikaterapeudi kutseõppe (algkursus Tallinna Ülikoolis, põhikursus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias).

Ta on täiendanud end mitmetel muusika- ja loovteraapia-alastel kursustel erinevate lektorite juhendamisel:
– Prof. Dr. Hans- Helmut Decker-Voigt(Saksamaa) – Muusikateraapia (2009)
– Alice Pehk – Sissejuhatus BMGIM teraapiasse (2010)
– Benedikte B. Scheiby (USA) – Analüütiline muusikateraapia (2011)
– Barbara Nordstrom- Loeb (USA) – Liikumisteraapia ( 2011)
– Jaan-Karl Klasmann (Austria) – Hääleteraapia (2011)
– Marie Luise Geiss (Saksamaa) – Saviteraapia (2011)
– Imke Mc Murtrie (Saksamaa) – Hääle- ja kehatöö (2014)

Muusikateraapia kasutusvaldkond on väga lai, hõlmates nii meditsiini kui inimese tavaelu valdkondi (stress, eneseteadvustamine, eneseareng, tundeelu- ja suhteprobleemid).

Muusikateraapia on protsess, kus kliendi ja terapeudi suhtlemiskeeleks on peamiselt muusika, et säilitada, taastada ja parandada kliendi tervist (nii füüsilisest, sotsiaalsest, emotsionaalsest, intellektuaalsest kui vaimsest aspektist). Muusika on selles protsessis liikumapanevaks jõuks.

End muusika kaudu väljendades ja helidega suheldes saavad psüühikas käivituda sügavad loomingulised protsessid. Sümbolitena võivad ilmuda ootamatud materjalid, mis võivad olla pikalt alateadvusesse surutud ja energiat pärssinud. Muusikalistest tähelepanekutest, tajudest ja kogetust tekkib ilmunud materjalile uus tähenduste süsteem. See aitab kogetut läbi töötada ja probleemset materjali uues valguses näha. Taastub hingeline tasakaal ja harmoonia, maha jäävad pinged, piirangud ja takistused. Meie psüühika saab toimima hakata oma parimal, loomulikul moel.

Muusika puudutab meid kõiki. Muusika võib tekitada meis meeldivaid tundeid, seda positiivset mõju saab teadlikult kasutada oma argielu kvaliteedi parandamisel.

Lisainfo: www.hkmuusikateraapia.ee

Helen Kivimägi Muusikaterapeut Helen Kivimägi Helen Kivimägi Muusikaterapeut

Eha Rüütel
Psühhoterapeut
Lahenduskeskne loovteraapia, nõustamine, supervisioon ja kursused

Registreerimine vastuvõtule:
Telefon +372 56 475 876
E-post eha.ruutel@gmail.com

Vastuvõtu hind:

 • Teraapiaseanss, nõustamine, supervisioon 40 EUR

Keeled: eesti, inglise ja soome


Eha Rüütel on omandanud lahenduskeskse psühhoterapeudi kvalifikatsiooni Helsingi Psühhoteraapia Instituudis, on kaitsnud magistri- ja doktorikraadi psühholoogias Tallinna Ülikoolis ning rahvatervise magistrikraadi Rootsis (Nordic School of Public Health), praegu töötab kunstiteraapia professorina Tallinna Ülikoolis.

Lahenduskeskne loovteraapia on suunatud tulevikule ja lähtub eeldusest, et lahenduste leidmiseks on probleemi põhjuste väljaselgitamisest olulisem selgitada välja soovitud olukord ning seada selged saavutatavad eesmärgid.  Otsitakse ressursse, tugevusi, toimetulekuvõtteid ja tegevusi, mis on varem edu toonud ning millest oleks kasu praeguses olukorras. Ollakse veendunud, et muutus on võimalik, muutused toimuvad kogu aeg ja võivad toimuda erineval moel. Lähtutakse põhimõttest, et klient on oma elu ekspert ning teraapiasuhet käsitletakse koostöösuhtena. Sõnaline suhtlus seansil kombineeritakse vajadusel pingest vabastava lihtsa kujundilise loomingulise tegevusega.

Lahenduskeskne loovteraapia aitab toime tulla
– erinevate elukriiside ja psühhosotsiaalsete tervisehäiretega
– häiretega pere-, töö- ja koolisuhetes
– kehaga rahulolematuse ja kehaimidži probleemide puhul
– lahenduste leidmisel oma potentsiaali rakendamist takistavates olukordades.

Lahenduskesksesse loovteraapiasse on oodatud täiskasvanud, teismelised ja grupid.

Eha Rüütel Psühhoterapeut Lahenduskeskne loovteraapia, nõustamine, supervisioon, kursused Eha Rüütel Eha Rüütel Psühhoterapeut Lahenduskeskne loovteraapia, nõustamine, supervisioon, kursused

Kaie Ojassalu
Mänguterapeut

Registreerumine vastuvõtule:
Telefon +372 51 62 199
E-post ojassalukaie@gmail.com

Vastuvõtu hind:

 • Esmakohtumine 35 EUR (1 tund)
 • Järgnevad kohtumised 25 EUR (1 tund)

Vastuvõtu ajad:

 • Esmaspäev 16:00-19:00 ja kolmapäev 14-17

Olen läbinud Annely Sootsi Tervisekooli mänguterapeudi väljaõppe. Magistrikraadi kaitsesin Tallinna Ülikoolis eripedagoog-nõustaja erialal. Lisaks olen läbinud erinevaid lapse arengut käsitlevaid täiendkoolitusi Tartu Ülikoolis, samuti pean enesetäiendamisel oluliseks läbitud välislektorite loenguid.

Mänguteraapia lapse toetajana:

Mänguteraapia saab lapsele toeks olla erinevate stressitekitavate sündmuste ja kogemuste läbitöötamisel, viha või hirmuga toimetuleku õpetamisel, käitumis- ja õpiprobleemide puhul, parema enesehinnangu toetamisel, empaatia arendamisel. Mänguteraapia abil arendab laps oma suhtlemisoskust, õpib väljendama oma tundeid, kohandama oma käitumist, arendab sotsiaalseid- ja probleemilahendusoskusi.

Rohkem infot mänguteraapia kohta: http://www.tervisekool.ee/manguteraapia

Kaie Ojassalu Mänguterapeut Kaie Ojassalu Kaie Ojassalu Mänguterapeut

Katre Abel
Ökokosmeetik ja loodusspaa terapeut

Registreerumine vastuvõtule:
Telefon + 372 5656 0028
E-post loodushing@gmail.com

Vastuvõtu hind:

 • Näohoolitsus – puhastus, koorimine, mask, massaaž 40 EUR (60min)
 • Kosmeetiline Facelifting massaaž 40 EUR (60min)
 • Näohoolitsus + Facelifting massaaž 60 EUR (90min)
 • Kehakoorimine ja mähis 45 EUR (60min)

Keeled: eesti ja inglise


Olen lõpetanud Herbaatika ja fütoteraapia kooli, erialal herbaatika ja holistiline ettevõtlus (Tunnistus nr 26) ning Põlistarkuste ja Rahvaravi Kooli, erialal ökokosmeetik, loodusspaa terapeut (Tunnistus nr 4262019).

Hooldustes ja protseduurides kasutan värskeid, kohapeal valmistatud tooteid, milledes pole kahjulikke lisa- ja säilitusaineid.  Taimed korjan puhtast loodusest ja kuivatan ise, nendest teen kompresside tõmmised, koorijad, kreemid, õlid. Koorijates ja maskides leidub meie toidulaualt hästi teada ja tuntud aineid ja vilju mahetoodangust, nt kaerahelbed, banaan, avokaado jne. Taimedest kasutan nt saialille, salveid, metskibuvitsaõisi, ristikut, raudrohtu, angervaksa, nõmmliivateed, melissi jt. Toorained on valitud silmas pidades nende vitamiinide, mineraalide ja aminohapete sisaldust naharakke uuendavaks toimeks.

Iga näohoolduse juurde kuulub veel lõõgastav näo- ja dekolteemassaaž, mis on väga oluline osa kogu hoolitsuse juures. Meie näkku koguneb pingeid, millede vabastamine on sügavalt lõõgastav ja sageli ka elukvaliteeti oluliselt parandav kogemus.

Kosmeetiline facelifting näomassaaz on näolihaste massaaž, mis tõstab nende toonust, aktiviseerib näo lümfi- ja vereringet, mis kõige tulemusena ennetab näo nö allapoole vajumist ja ebasümmeetrilisust.

Oodatud on igas eas naised ja mehed.

Ja midagi veel … Elu teevad rikkaks need asjad, mida ei saa taltsutada, programmeerida. Sinu juurde tulevad just need võimalused, inimesed, taimed, viljad, marjad vms, mis on just sel hetkel “õhus” sinu hüvanguks. Sellises määramatuses on võlujõud, usalda. Taimed tervendavad meid füüsiliselt, kuid neil on ka suur osa meie energeetika korrastamisel, soovide manifesteerimisel, sõnumite, märkide ja juhatuse näol.

Katre Abel Ökokosmeetik ja loodusspaa terapeut Katre Abel Katre Abel Ökokosmeetik ja loodusspaa terapeut

Kristina Jantson
Hiina loodusteraapia

Registreerimine vastuvõtule:
Telefon +372 56561534
E-post kristinajantson@gmail.com

Vastuvõtu hind:

 • Esmakohtumine 25 EUR
 • Edaspidised kohtumised 20 EUR

Kristina Jantson teeb Hiina loodusravile toetudes mitmesuguseid organismi tasakaalustavaid toiminguid. Kasutatavad meetodid nagu näiteks massaaž või moksibustsioon (energiapunktide ja kanalite soojendamine) valitakse vastavalt vajadusele.

Hiina loodusravi tehnikaid kasutades on võimalik organismi reguleerida (sagedaste külmetushaiguste, seedimisprobleemide, pideva väsimuse, stressi, ka depressiooni puhul) ning seiskumisi kõrvaldada (näiteks mitmete naistehaiguste, kroonilisteks muutunud põletike, õla- ja seljavalude jm puhul).

Eesmärgiks on aidata leida ja tugevdada neid võimalusi, mis igas inimeses endas terviseseisundi taastamiseks olemas on.

Kristina Jantson Hiina loodusteraapia Kristina Jantson Kristina Jantson Hiina loodusteraapia

Merle Vau
Personaalne joogaõpetus

Registreerimine vastuvõtule:
Telefon +372 50 11 990
E-post merlevau@hotmail.com

Vastuvõtu hind:

 • Esimene tund, konsultatsioon 50 EUR (90 min)
 • Edaspidised tunnid 40 EUR (60 min)

Vastuvõtud E-R kell 9.30-17.00


Personaalne õpetus ehk isiklik praktika

 • haiguste ennetamiseks (oma tervise tugevdamiseks)
 • haigusega toime tulemiseks (kannatuste vähendamiseks)
 • tervenemiseks, olenevalt inimesest

Miks on isiklik kava hea?

 • Individuaalne lähenemine on võrreldes grupitööga tunduvalt efektiivsem. Tehes iga päev natuke (10-15 min) just sinule vajalikku praktikat on tulemused kiiremad tulema kui kord nädalas käia grupitunnis!
 • See võimaldab parimal moel arvesse võtta praktiseerija omadusi, oskusi, võimalusi ja soove. Nii jõutakse kõige targemat teed pidi eesmärgile.

Jooga üks väärtuslikemaid panuseid on toetada tervenemist. Jooga aitab tervenemist nii keha, hingamise, mentaalsel, käitumuslikul kui ka emotsionaalsel tasandil. Jooga isiklik kava:

 • toob leevendust pea-, õlavöötme ja seljavalude ning pingete puhul
 • aitab stressi korral ja stressist tulenevate haiguste puhul
 • aitab unetuse ja üleväsimuse korral
 • suurendab liigeste liikuvust
 • parandab rühti
 • aitab leida sisemist rahu ja paremini lõdvestuda
 • aktiveerib vereringlust ja lümfisüsteemi
 • tõhustab ja korrastab seedeprotsessi
 • õpetab ühtlaselt ja sujuvalt hingama
 • parandab keskendumisvõimet
 • tugevdab ja taastab immuunsüsteemi
 • elavdab keha loomulikku võimet end ise tervendada

Teekond isikliku praktikani:

 • Alustuseks: soov ise ennast aidata (hakates ise kodus joogat praktiseerima) ja valmisolek käia õpetajaga tunnis vähemalt kolmel korral. Tundide tegelik sagedus sõltub vajadusest ja olukorrast.
 • Esimene tund (90 min): konsultatsioon – ootuste, vajaduste ja võimaluste väljaselgitamine. Räägime elustiilist (millal ärkad, millal magama lähed, millist tööd teed jne), tervislikust seisundist, mõõdan pulssi, seda kõike selleks, et mõista kuidas jooga parimal viisil õpilase ellu sobituks. Teeme lihtsamaid liikumisi, et selgitada välja õpilase füüsilised võimalused. Koostan esialgse praktika koos hingamisega ning selgitan üldisi tõdesid.
 • Teine tund (60 min): umbes 1 nädala pärast läheme õppimisega detailsemaks. Aluseks on õpilase tagasiside. Õpilasele on esimeses tunnis õpitu omasem ning lihtsam, nüüd saab praktikat edasi arendama hakata.
 • Kolmas tund (60 min): umbes 1 kuu pärast teist tundi – vaatame koos praktika üle. Kas antud praktika töötab soovitud suunas? Millised probleemid on nüüd endast märku andnud? Kas midagi on ebaselge? Kas midagi vajab täpsustamist? Korrigeerimist? NB! Kindlasti pole see hindamine ega hinnangute andmine kodus tehtule! Kohtumise ja arutelu eesmärk on leida kõige parem toimimisviis.
 • Edaspidi kohtume juba vastavalt vajadusele. Näiteks kui: ilmneb uus probleem, praktika muutub igavaks ehk mehaaniliseks, muutub elusituatsioon (nt hommikune kava tuleb vahetada välja õhtuse vastu) või on lihtsalt soov valitud teel edasi liikuda. Enamasti toimub see 3 kuni 6 kuu praktiseerimise järel.

Miks on spetsiaalselt Sinule tehtud praktika eriline?

 • Sa saad seda teha kodus Sulle sobival ajal (võidad näiteks trenni sõidetud aja).
 • Sinule tehtud praktika lähtub vaid Sinust ning Sinu vajadustest ja võimalustest: millised on sinu tervise probleemid (kui on, aga ei pea olema), millisel eesmärgil soovid sa joogaga tegeleda jne.
 • Sa saad valida millal ja kui palju on sul aega praktikaga tegelemiseks. Näiteks iga päev 20 minutit endale pühendada on kasulikum kui üks tund nädalas. Samuti on hommikune ja õhtune praktika erinevad.
 • Tehes joogat igapäevaselt on areng ja tulemused kiiremini saavutatavad. Individuaalne praktika ei ole probleemist/haigusest lähtuv harjutuste kompleks, st selle või teise haiguse korral need ja need liikumised. See ei ole nii lihtne, sest põhjused miks me haigestume või miks meil valu ühes või teises piirkonnas on – on erinevad. Lihtsalt väga tihti on meil läbi liikumiste võimalik endaga paremat kontakti saavutada, aga ka siin on väga tähtis mitte püüda mingit ideaalasanat teha vaid endast lähtuda – seda õpetaja aitabki teha.

Lisainfo vt www.joogatund.ee

Merle Vau Personaalne joogaõpetus Merle Vau Merle Vau Personaalne joogaõpetus

Pille Pesti
Psühholoog, joogaõpetaja, ajurveeda toitumisnõustaja
K
eha ja meelt toetavad konsultatsioonid ja praktikad:
toitumise, joogaharjutuste, psühholoogia, teadveloleku ja hingamise abil tervemaks, tugevamaks ja rõõmsamaks.

 Registreerimine vastuvõtule:
Telefon: +372 5867 9379
E-post: pille.pesti@gmail.com

Veeb: www.pillepesti.com

Konsultatsiooni/ vastuvõtu hinnad:

 • Esmane kohtumine: €45 (90 min)
 • Järgnevad kohumised: €35 (60 min)

Joogatunnid:
Grupitunnid: üks tund €10, neli tundi €35
Individuaalsed tunnid: 90 min €45, 60 min €35

Keeled: eesti, inglise

Õpingud: psühholoogia (B.Sc. Tartu Ülikoolist ja M.Sc. Amsterdami Ülikoolist, jooga (Svahayoga 500 h õpetajatreening, joogateraapia õpingud jätkuvad: Svastha.net), ajurveeda toitumisnõustamine (Amsterdami Ajurveedakool).

Lisaks on mind mõjutanud mitmed läbitud teraapiakoolitused (lahenduskeskne lühiteraapia, loovteraapiad, pereteraapia, kognitiivkäitumuslik teraapia).

Enam infot: www.pillepesti.com.

 

Pille Pesti Psühholoog, joogaõpetaja, ajurveeda toitumisnõustaja Pille Pesti Pille Pesti Psühholoog, joogaõpetaja, ajurveeda toitumisnõustaja

Terje Kaldur
loovterapeut, tantsu- ja liikumisterapeut, psühholoog

Registreerimine vastuvõtule:
Telefon +372 5684 5772
E-post terjekaldur@gmail.com

Vastuvõtu hind:

 • Individuaalteraapia seanss 25 EUR (1 tund)
 • Grupiteraapia hinnad kokkuleppel

Vastuvõtuajad kokkuleppel

Keeled: eesti ja inglise


Terje on lõpetanud Tallinna Ülikoolis psühholoogia eriala ning kunstiteraapiate magistriõppe. Ta on läbinud kognitiiv-käitumisteraapia ja pereteraapia koolitused. Ta on kaheksa aastat töötanud koolipsühholoogina ning kolm aastat loovterapeudina rehabilitatsioonikeskuses, ta omab koolipsühholoogi kutset ja on Eesti Loovteraapiate Ühingu poolt registreeritud loovterapeut/tantsu- ja liikumisterapeut.

Tantsu- ja liikumisteraapia kasutab kehateadlikkust ja liikumist eneseväljendusena luues mõistmist meie keha, meele ja tunnete vahel. Inimkeha ja liikumine on kui ressurss, mis võimaldab uute tähenduste loomist, uute mustrite ja võimaluste uurimist ja avastamist ning toetab nende rakendumist igapäevaellu. Seega ühendab tantsu- ja liikumisteraapia kliendi kehalise kogemuse ning analüütilise meele.

Tantsu – ja liikumisteraapias kasutatakse sageli ka loovat protsessi ja eneseväljendust toetavaid vahendeid, näiteks palle, venivaid kangaid, samuti rütmi ja muusikat. Teraapias osalemine ei eelda liikumisalast ettevalmistust ega oskusi. Kliendi vajadustest lähtuvalt integreerib loovterapeut enda töösse ka kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid (joonistamist, maalimist, voolimist, meisterdamist jms).

Terje keskendub oma töös lahendusele ja peab oluliseks kliendi poolt soovitud olukorra saavutamiseks vajalike ressursside, tugevuste ja toimetulekuvõimaluste väljaselgitamist. Kliendi ja terapeudi suhet näeb ta ühise teekonnana, kus kliendil on võimalus olla ennastväljendav, loov ja aktiivne partner.

Tantsu- ja liikumisteraapia pakub võimalust enesearenguks, stressi, depressiooni ja ärevuse leevendamiseks, suhete parandamiseks, toimetuleku edendamiseks, heaolutunde tekitamiseks ning oma ressursside avastamiseks elus ettetulevate keeruliste olukordadega toimetulekuks. Töös lastega on tantsu- ja liikumisteraapia andnud häid tulemusi ka emotsioonidega toimetuleku, eneseregulatsioonioskuste, sotsiaalste oskuste, kognitiivsete protsesside (mälu, tähelepanu- ja keskendumisvõime) ning üld- ja peenmotoorika toetamisel.

Tantsu- ja liikumisteraapiasse on oodatud nii täiskasvanud kui lapsed, nii paarid kui grupid.

 

Terje Kaldur Lahenduskeskne tantsu- ja liikumisteraapia Terje Kaldur Terje Kaldur Lahenduskeskne tantsu- ja liikumisteraapia

Registreerimine vastuvõtule:
Telefon +372 5122945
E-post terje.loorits@gmail.com
Vastuvõtu hind:
• Rühmatunnis osalustasu 8 EUR
• Privaatne venitustund 25 EUR
• Shindo massaaž 45 EUR (90 min)
Mida paindlikum on inimese keha, seda paindlikum on tema meel – seda rohkem saab ta tunda end vabana.
Shindo – Jaapani massaaži-, venitus- ja lõõgastusharjutuste süsteem – aitab leida vastuseid. Shindo annab uut jõudu ja ideid suurte muutuste ajas elavale, tulevikku vaatavale inimesele.
Idamaise tava kohaselt käsitleb shindo inimest kui tervikut. Igapäevaelu viib meid tasakaalust välja ning vaevama hakkavad erinevad tervisehäired.
• Shindo eesmärgiks on vabastada keha ja meel sinna kuhjunud füüsilistest ning emotsionaalsetest pingetest ning saavutada keha ja meele tasakaal. Füüsilisel pinnal aitavad venitusharjutused hästi tugiliikumisaparaadi vaevuste ja liigeseprobleemide puhul.
• Venituste, hingamise ja juhendaja poolse toetava massaaži mõjul suureneb keha võime taastuda ja end ise parandada.
• Lihtsad ja tõhusad Shindo venitusharjutused lõdvestavad keha ja vaimu, samas andes energiat ja mõtteselgust ning loovad seeläbi silla südame ja maailma vahele.

Mina avastasin Shindo enda jaoks 2012 aastal ning sellest hetkest peale on see mind köitnud kui tõhus ja loomulik igapäevane tegevus. Juba lapsepõlves alguse saanud keha venitamisvajadus leidis mõtestatud suuna ja rakenduse. 2013-2014 läbisin Shindo assistent-instruktori kursuse ning 2016 sai minust Shindo-jomon instruktor, mis hõlmab endas ka shindo massaazhi.

Terje Loorits Shindo-jomon instruktor Shindo venitus toetava massaažiga Terje Loorits Terje Loorits Shindo-jomon instruktor Shindo venitus toetava massaažiga


Veronika Väljaots
Massöör
Klassikaline, laavakivi- ja bambuspulkadega massaaž

Registreerimine vastuvõtule:
Telefon +372 552 2289
E-post veronika.valjaots57@gmail.com

Hinnakiri:
Klassikaline massaaž 35 EUR (60 min); 40 EUR (90 min); 20 EUR (30 min)     Laavakivimassaaž 45 EUR (75 min)
Bambuspulkadega massaaž 30 EUR (60 min)

 

Veronika Väljaots on lõpetanud Tallinna Meditsiinikooli ämmaemandana. 2006. a lõpetanud M.I. Massaažikooli, omandanud massööri kutsestandardi. 2012. a ja 2018. a sooritanud kutsekvalifikatsiooni järgmise taseme, mis on kantud ka riiklikku kutseregistrisse.

“Mul on rõõm inimesi aidata tervenemise ja eneseleidmise teel. Massaaž on üheks võimaluseks korrastada keha ja vaimu tasakaal. Vahel vajame kellegi abi, et käivitada enestes need protsessid, mis tagaksid meis hea enesetunde ja rahulolu.”

Laavakivimassaaž.  Väga populaarne Chakra Stone massaaž on tuhandeid aastaid vana Hiina raviviis, mida teostatakse kuumade laavakivide ja eriliste õlisegudega. Selle abil toimub tšakrate avanemine ja organismi energeetiline mõjutamine ning laadimine. Pärast seanssi kaovad väsimus ja stress ning tunnete tulvavat eluenergiat.

Bambuspulkadega massaaž  võiks sobida kõige enam neile, kes hoolitsevad oma tervise eest ja ei soovi joosta arstide vahet. Rütmiline sahin pambuspulkades koos patsutamisvõtetega aitab leevendada emotsionaalseid pingeid. Võtted aktiveerivad lümfisüsteemi tegevust, mis on organismi immuunsüsteemi osa, vastutades toksiinide ja organismi kuhjuvate ainete väljutamise eest. Bambusmassaaž stimuleerib naha, nahaaluste kudede ja lihaste taastumisprotsesse. Massaaž on näidustatud neile, kes mingil põhjusel ei soovi end massööri juures lahti riietada. Seda massaaži võib teha läbi mugavate spordiriiete.

Klassikaline massaaž on kõige traditsioonilisem ja levinum massaažiliik.  Seda tehakse nii õliga kui ka kuivalt. Vastavalt kliendi soovile ja vajadustele võib teha nii kogu keha massaaži kui ka lokaalselt.  Klassikaline massaaž aktiviseerib eelkõige vere- ja lümfiringet, ergutab ainevahetust, vähendab pea- ja lihasvalusid. Massaaži tulemusel suureneb organismi vastupanuvõime haigustele. Massaaž mõjub lõõgastavalt nii vaimse kui ka füüsilise ülepinge korral.

Vastunäidustused:

 • ägedad põletikulised protsessid
 • nahahaigused
 • kasvajad
 • diabeet
 • veenilaiendid
 • neeru- ja sapikivid
 • menstruatsioon ja rasedus
 • ägedad respiratoorsed viirusinfektsioonid
Veronika Väljaots Massöör Klassikaline, laavakivi- ja bambuspulkadega massaaž Veronika Väljaots Veronika Väljaots Massöör Klassikaline, laavakivi- ja bambuspulkadega massaaž