Arno Baltin

Arno Baltin

 1. gadā beidzis Tartu universitāti kā psihologs — psiholoģijas skolotājs. Strādājis ar sociālo prasmju treneri un pasniedzēju Igaunijas universitātēs. Pašlaik strādā Tallinas universitātē, kur pasniedz akadēmiskos kursus par sarunām, mediāciju, laika vadību un darba grupu sadarbību.Apmācījies par komunikācijas prasmju treneri pie Henna Mikkina.
  Atbalsta speciālistus klausīšanās, intervēšanas, sarunu, starpniecības prasmju apguvē.
  Apmācījies par meidātoru un mediācijas treneri pie Artūra Trosena (Integrierte Mediation e.V.)
  Apguva Motivējošās Intervēšanas prasmes pie Igaunijas Motivējošās Intervēšanas Asociācijas.

  Pakalpojumi

  Mediācija ģimenes strīdos – trešāš neitrālās puses atbalsts šķiršanās strīdos.
  Darba vietas mediācija — trešāš neitrālās puses atbalsts darba vietas konfliktu risināšanā.
  Laika vadība – individuālās konsultācijas

Dzīves stila maiņa – individuālās konsultācijas ar Motivējošās Intervēšanas palīdzību.