Kaie Ojassalu

Kaie Ojassalu

Kaie Ojassalu
Mänguterapeut

Registreerumine vastuvõtule:
Telefon +372 51 62 199
E-post ojassalukaie@gmail.com

Vastuvõtu hind:

  • Esmakohtumine 35 EUR (1 tund)
  • Järgnevad kohtumised 25 EUR (1 tund)

Vastuvõtu ajad:

  • Esmaspäev 16:00-19:00 ja kolmapäev 14-17

Olen läbinud Annely Sootsi Tervisekooli mänguterapeudi väljaõppe. Magistrikraadi kaitsesin Tallinna Ülikoolis eripedagoog-nõustaja erialal. Lisaks olen läbinud erinevaid lapse arengut käsitlevaid täiendkoolitusi Tartu Ülikoolis, samuti pean enesetäiendamisel oluliseks läbitud välislektorite loenguid.

Mänguteraapia lapse toetajana:

Mänguteraapia saab lapsele toeks olla erinevate stressitekitavate sündmuste ja kogemuste läbitöötamisel, viha või hirmuga toimetuleku õpetamisel, käitumis- ja õpiprobleemide puhul, parema enesehinnangu toetamisel, empaatia arendamisel. Mänguteraapia abil arendab laps oma suhtlemisoskust, õpib väljendama oma tundeid, kohandama oma käitumist, arendab sotsiaalseid- ja probleemilahendusoskusi.

Rohkem infot mänguteraapia kohta: http://www.tervisekool.ee/manguteraapia