Anneliis Tali

Anneliis Tali

 

AT Praksis OÜ
Registreerimine www.anneliistali.comatpraksis@gmail.com
Vastuvõtu hind:
Kliiniline psühholoog
Esmakohtumine 90€ / 60min
Perearsti saatekirjaga 65€
Korduv kohtumine 70€ / 45min
Perearsti saatekirjaga 35€

Psühholoogid:
Anneliis Tali
Kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühhloog, kliiniline neuropsühholoog, töö- ja organisatsioonipsühholoog.
On lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli töö- ja organisatsioonipsühholoogia magistriõppe ning Tartu Ülikooli magistriastme kliinilise psühholoogia täiendusõppe ja kutseaasta. Anneliis on läbinud kognitiiv- ja käitumisteraapia ja Theraplay põhikursuse. Lisaks lahenduskeskse lühiteraapia, pereteraapia, mänguteraapia, tunnetekeskse paariteraapia algkursuse. Anneliis töötab psühholoogina alates 2014.aastast, erinevate psüühikahäiretega, nii laste, noorukite kui täiskasvanutega. Töötab nii eesti kui inglise keeles.
Sandra Vetik
Psühholoog
Töötab kliinilise psühholoogi kutseaasta raames Anneliis Tali juhendamise all. On lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia magistriõppe. Sandra on läbinud kognitiiv- ja käitumisteraapia, psühhoanalüütiliste psühhoteraapia, pereteraapia ja Theraplay algkursuse. Sandra on töötanud psühholoogina alates 2014a, erinevate psüühikahäiretega, nii laste, noorukite kui täiskasvanutega. Töötab nii eesti kui inglise keeles.
Helen Tuulik
Kliiniline psühholoog
On lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia magistriõppe ning Tartu Ülikooli kliinilise psühholoogi kutseaasta täiendõppe. Helen on läbinud kognitiiv- ja käitumisteraapia, pereteraapia, lahenduskeskse lühiteraapia ja motiveeriva intervjueerimise algkursuse. Helen on töötanud psühholoogina alates 2016a, erinevate psüühikahäiretega. Töötab noorukite ja täiskasvanutega, nii eesti kui inglise keeles.
Triin Hellamaa
Töö- ja organisatsioonipsühholoog
Esmakohtumine 80€ / 60min
Korduv kohtumine 60€ / 45min
On lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli töö- ja organisatsioonipsühholoogia magistriõppe. Triin oskab analüüsida ja hinnata tööd ja keskkonda ning nendest tulenevaid probleeme nii tööandjale kui töötajale. Ta nõustab tööandjaid ja juhte, kuidas muuta töökohti, et parandada töö tulemuslikkust ning tööelu kvaliteeti. Ka nõustab Triin töötajaid, et kuidas ennetada tööstressi ja läbipõlemist ning parandada psühholoogilist toimetulekut tööl. Lisaks nõustamisoskuste treeningule on ta läbinud ka teadveloleku kursuse. Triin on töötanud alates 2013a nii suurkorporatsioonides kui väiksemates ettevõtetes, kus ta on peamiselt tegelenud organisatsioonide ja töökeskkonna arendamisega. Ta töötab nii eesti kui inglise keeles. Teenuse hind on kokkuleppeline.
Kaialiisa Lääts
Eripedagoog- nõustaja
Esmakohtumine 80€ / 60min
Korduv kohtumine 60€ / 45min
On lõpetanud Tallinna Ülikooli eripedagoog- nõustaja magistriõppe. Lisaks on Kaialiisa läbinud mitmeid erialaseid kursuseid hariduslike erivajaduste vallas – lugemisoskuse hindamine ja arendamine algklassides; õpiraskustega õpilase abistamine matemaatika õpiabis; andekas õpilane koolis; kui ka nõustamise osas – motiveeriva intervjueerimise algkursus. Kaialiisa on töötanud eripedagoogina alates aastast 2009 nii individuaalõppekeskuses kui  üldhariduskoolis. Töötab laste ja noorukitega eesti keeles.
Katri Tali
Kogemusnõustaja Kogemusnõustaja
Teenuse hind 40€ / 45min
On lõpetanud Libertas Koolitus kogemusnõustaja väljaõppe. Nõustamise teemadeks on ärevus, depressioon, läbipõlemine, unehäired, krooniline valu. Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega isikute vahel toimuv nõustamine, mille eesmärgiks on pakkuda kogemuslikku teadmisi, oskusi ja emotsionaalset tuge. Töötab täiskasvanutega eesti ja vene keeles.