Algi Samm

Algi Samm

Algi Samm
Psühholoogiline nõustamine ning paari-ja pereteraapia

Registreerimine vastuvõtule:
Telefon +372 50 19 402
E-post algi.samm@mail.ee
Vastuvõtu hind: seanss 50 € (50 minutit)


Paari- ja pereteraapia annab võimaluse turvalises teraapiakeskkonnas keskenduda ja leida lahendusi abivajajale tähtsates lähisuhetes tekkinud probleemidele seoses paarisuhtega, lapsevanemaks olemisega, päritolu perekonna liikmetega jt oluliste inimestega. Algi on aastaid töötanud pereterapudina ja psühholoogilise nõustajana, ta on täiendanud end tunnetekeskse paariteraapia, teadliku raseduse ja sünnitoetuse valdkonnas, samuti erinevates loovteraapia meetodites ja ta on Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Algi juhendab ka Kundalini joogat, on süvenenud traditsiooniliste tarkuste tundmaõppimisse ja on kaitsnud Tartu Ülikoolis doktoriväitekirja teemal “Laste vaimse tervise seosed peresuhetega” (filosoofiadoktori kraad).